Mbrapa

Pse duhet sot të mendoni për të investuar në pensionin tuaj?

Dalja në pension është diçka që shumë njerëz e presin me padurim dhe e imagjinojnë si kohë të lirë për veten dhe njerëzit e dashur, pa ritmin e shpejtë dhe shqetësimet që i mundojnë sot. Por jo të gjithë marrin hapat e nevojshëm për t’u përgatitur për një pension pa brenga. Marrja e këtyre llojeve të vendimeve kërkon një angazhim paraprak ndaj arsimimit dhe hulumtimit, kështu që shtyrja e vendimit duket shumë më e lehtë, veçanërisht kur jeni të ri dhe sapo filloni karrierën tuaj.

Megjithatë, e vërteta është se sa më herët të filloni të investoni në pensionin tuaj, aq më të sigurt do të jeni financiarisht në vitet tuaja të mëvonshme. Dhe kur bëhet fjalë për arsimimin, ne jemi këtu për t’ju ndihmuar të kuptoni sistemin pensional dhe të krijoni një të ardhme të qëndrueshme për veten tuaj. 

A e dini se sa mjete ju nevojiten për ditët pensioniste?

Shumë njerëz e nënvlerësojnë sasinë e parave që do t’u nevojiten për të financuar pensionin e tyre dhe supozojnë se do të kenë të ardhura të mjaftueshme për të mbuluar shpenzimet e tyre. Megjithatë, realiteti është se ekziston mundësia që fondet nga pensioni bazë të mos mjaftojnë për t’ju siguruar një jetë komode. Kjo është arsyeja kryesore pse është e rëndësishme të filloni të mendoni që sot për të investuar më shumë në pensionin tuaj.

Avantazhet e kursimit për daljen në pension në kohë

1. Koha është në anën tuaj

Një nga avantazhet më të mëdha të fillimit të investimit për pension është fuqia e kohës. Kjo do të thotë, sa më gjatë të keni dhe të rimbushni kursimet tuaja, aq më shumë fonde do të siguroni me kalimin e kohës. Sa më gjatë të qëndrojnë paratë tuaja të investuara, aq më shumë kohë duhet të rriten.

2. Jetë më e mirë gjatë pensionit

Një arsye tjetër për të filluar sot të investoni në pensionin tuaj është cilësia e jetës që do ta mundësoni pa një plan solid të kursimit dhe në kohë, ato vite mund t’ju kalojnë duke u shqetësuar për mbulimin e shpenzimeve bazike të jetesës. Fillimi i hershëm dhe kursimi i vazhdueshëm për daljen në pension mund t’ju ndihmojë të siguroheni që të keni para të mjaftueshme për të shijuar një pension të rehatshëm.

3. Nuk do të gaboni nëse filloni menjëherë

Pavarësisht nëse sapo filloni ose po i afroheni moshës së pensionit, nuk është kurrë herët (ose tepër vonë) për të filluar të investoni në të ardhmen tuaj. Çdo shtesë në pension do të thotë një hap më afër për të shijuar ditët e pensionit pa brenga.

Fondet pensionale vullnetare janë themeluar me qëllim që qytetarëve t’u mundësohet plotësimi i pensionit nga shtylla e parë dhe e dytë pensionale dhe për të siguruar të ardhura shtesë për pleqërinë.

Filloni të investoni herët dhe bëni planifikimin e daljes në pension një nga prioritetet tuaja. Do të faleminderoni veten për këtë vendim për vitet në vijim.