Mbrapa

4 hapa për një mënyrë të qëndrueshmejetese

Koha kalon shpejt dhe ndonjëherë këtë e kuptojmë shumë vonë. Rruga drejt një të ardhmeje më të bukur dhe më të sigurt është e gjatë, por ana pozitive është se me çdo hap, me çdo vendim të vogël, mund të ndryshojmë në mënyrë drastike drejtimin e saj. Ky fakt është po aq i vlefshëm për mjedisin që na pret në të ardhmen, si dhe për sigurinë tonë personale financiare.

Qëllimi ynë është të krijojmë një ndjenjë përkatësie në një komunitet që investon në një të ardhme më të mirë për brezat që do të vijnë, prandaj ne jemi këtu për t’ju udhëhequr përmes hapave të thjeshtë të cilat do të ta sigurojnë të ardhmen që dëshironi.

Si deri tek një të ardhme më e pastër?

Duke marrë vendime të vogla por shumë të përgjegjshme ndaj natyrës.

1. Reciklo siç duhet

Kapacitetet e mbeturinave reciklojnë ose kompostojnë vetëm 35% të të gjitha mbeturinave të ngurta komunale. Pjesa tjetër përfundon në deponi, shpesh për shkak të përdorimit jo të duhur të koshave të reciklimit. Bateritë, plastika, qelqi dhe produktet e letrës duhet të renditen në kosha të veçanta në mënyrë që të mund të përpunohen siç duhet në procesin e reciklimit. Ndiqni udhëzimet në paketimet për të zgjedhur dhe recikluar saktë.

2. Ruaji resurset natyrore

Kjo vlen për konsumimin e ujit dhe energjisë elektrike në shtëpi. Ka shumë ndryshime të vogla që mund t’i bësh për të reduktuar ndikimin tënd në burimet natyrore dhe për të ulur koston e jetesës. Ja disa ide: ndiz makinën për larjen e enëve vetëm kur ajo është plot, mbylle rubinetin gjatë larjes së dhëmbëve, fiki dritat kur të dalësh nga dhoma, zgjidh pajisje me efikasitet energjie. Edhe pse këto ndryshime mund të të duken të vogla dhe të parëndësishme, dije se ndryshimet e vogla bëjnë një ndryshim të madh. (linku deri tek teksti me këtë titull)

3. Gjej zëvendësim për produktet për një përdorim

Shumica e produkteve nga jeta jonë e përditshme që kanë një përdorim të vetëm mund të zëvendësohen me të njëjtat produkte që nuk kontribuojnë në rritjen e edhe ashtu mbeturinave të tepërta. Fillo të përdorësh qese pëlhure në vend të qeseve plastike, zëvendëso shishet plastike të ujit me ato metalike ose qelqi, përdor kashtë letre ose metalike, përdor peceta pëlhure në vend të atyre prej letre, shmangu produkteve të bëra ose të paketuara në plastikë sa herë që është e mundur.

4. Zgjidh zgjidhje alternative të transportit sa herë që është e mundur

Ndryshimi i shprehive tua të transportit mund të zvogëlojë ndjeshëm ndikimin e dëmshëm në natyrë dhe shëndetin tuaj. Sa herë që mundesh, ec, ngis biçikletën, përdor transportin publik dhe nëse duhet të përdorush makinë, përpiqu t’i organizosh përgjegjësitë tua në një mënyrë që do të zvogëlojë numrin e vozitjeve.

Si deri tek një e ardhme më e sigurt?

Duke menduar në kohë për mënyrën se si je duke i menaxhuar financat tua. Mund të duket se është shumë herët për të menduar për daljen në pension, por koha deri në pension po vjen shumë më shpejt nga sa mendon. Kjo është arsyeja pse është shumë e rëndësishme të fitosh shprehi kursimi. Ekzistojnë fonde vullnetare pensionale që janë krijuar për të të mundësuar të plotësosh pensionin nga shtylla e parë dhe e dytë e pensionit për të siguruar të ardhura shtesë për pleqërinë. Këto janë katër përfitimet kryesore të anëtarësimit në një skemë pensioni vullnetar:

1. Burimi shtesë i fondeve

Duke kursyer nga shtylla e tretë pensionale, i siguron vetes një burim shtesë të mjeteve të pavarura nga pensioni i Fondit të FSPIM dhe fondit të detyrueshëm pensional në të cilin je anëtar. Pensioni yt i akumuluar do të varet nga shuma e kontributit vullnetar që e paguan dhe nga periudha e kursimit.

2. Kursime fleksibël

Në fondet vullnetare pensionale paguan sa të mundesh dhe kur të duash.

3. Mundësia e përdorimit të mjeteve

Pavarësisht se kur planifikon të dalish në pension, mund të tërheqish mjete nga fondi pensional vullnetar jo më herët se dhjetë vjet para moshës për fitimin e të drejtës për pension pleqërie në përputhje me Ligjin për sigurimin pensional dhe invalidor. Gjithashtu, mjetet mund të tërhiqen në rast se anëtari është i paaftë për punë nga Komisioni për vlerësimin e aftësisë për punë pranë Fondit të sigurimeve pensionale dhe invalidore të Maqedonisë së Veriut, pavarësisht nga mosha.

4. Komponenti trashëgues

Në rast të vdekjes së një anëtari ose anëtari të pensionuar të një fondi vullnetar pensional, fondet nga llogaria e atij anëtari mund të paguhen si trashëgimi.

Shpresojmë që të kemi ndihmuar me këshilla dhe informacione të dobishme. Lexon postimet tona të tjera edukative dhe na ndiq në Facebook dhe Instagram, do të dëshironim të të na bashkangjitesh në kërkimin tonë për një të ardhme të qëndrueshme me idetë dhe zgjidhjet tua.

Mbikëqyrës i sigurimit pensional me financim kapital është Agjensioni për mbikëqyrjen efinansimit kapital të sigurimit pensional (MAPAS) www.mapas.mk tel. 02/3224 229