Mbrapa

Pse duhet të kursej shtesë për pension?

Shumica e njerëzve nuk mendojnë për sigurimet e ardhshme në të 20-at e tyre, a jeni ju njëri prej tyre?

Të ballafaquar me ndryshimet në shoqëri, ne jemi më shumë se kurrë të vetëdijshëm se menaxhimi i financave personale mund të jetë një sfidë vërtet e madhe. Ndoshta mendoni se është shumë herët për të menduar për pensionin, por koha e daljes në pension po vjen shumë më shpejt nga sa e imagjinonim. Shohim se si ndryshimet ndikojnë në jetën tonë dhe në kohën që do të vijë, dhe prindërit ose gjyshërit tanë dinë më së shumti për këtë. Është e rëndësishme të flasim me ta për kohën derisa kanë punuar dhe pensionet që marrin tani.

Si atëherë deri tek një e ardhme më e mirë dhe një standard më të lartë jetese?
Për të siguruar një standard të mirë jetese edhe në ditët tuaja të pensionit, filloni të kurseni. Ekzistojnë fonde pensionale vullnetare që janë krijuar për t’u mundësuar qytetarëve plotësimin e pensionit nga shtylla e parë dhe e dytë pensionale dhe për të siguruar të ardhura shtesë për pleqëri.

Përfitimet e fondeve pensionale vullnetare janë:

• Ju siguroni një burim shtesë të mjeteve të pavarura nga pensioni i Fondit të SPIMV. Pensioni juaj varet edhe nga shuma e kontributit vullnetar që paguani dhe nga periudha e kursimit.

• Fleksibilitet – paguani aq sa mundeni dhe kur dëshironi.

• Pavarësisht se kur planifikoni të dilni në pension, mund të filloni të përdorni fondet e fondit të pensionit vullnetar nga mosha 52/54 vjeç për grua dhe për burrë.

• Komponenta e trashëgimisë – Në rast të vdekjes së një anëtari ose anëtari në pension të një fondi pensioni vullnetar, asetet e llogarisë së atij anëtari mund të paguhen si trashëgimi.