Назад

Како едукацијата ти помага да донесуваш подобри одлуки

Еколошката и финансиската писменост се две многу важни теми на кои треба да се посвети внимание од најрана возраст. Навиките за штедење и чување на природните ресурси помагаат во градење на поубава и посигурна иднина и на лично и на општествено ниво. Но, за да имаш мотив да градиш навики и да донесуваш одлуки треба да знаеш зошто и како да го правиш тоа.

Како пензиски друштва нашата главна улога е да едуцираме, советуваме и дејствуваме во правец на посигурна финансиска иднина за пензионерските денови на нашите членови, а со кампањата „Засади желба“ правиме паралела на долгорочните ефекти од малите правилни одлуки и се грижиме за природата што нѐ опкружува. Оттаму, сакаме да ги споделиме и нашите знаења за правилните одлуки во правец на одржлива иднина за сите нас.

Зошто е важна вештината за донесување одлуки?

Вештината за донесување одлуки ја мери способноста на поединецот да ги процени сите можни исходи и да ја избере најисплатливата и најповолната опција од сите достапни.

Оваа конкретна способност да се избере најизводливата патека зависи од голем број други фактори – самодоверба, претходни искуства, вештина за прецизно проценување на ситуацијата и анализа на можните исходи. А сите овие фактори се поврзани со нивото на познавање на тематиката за која треба да се донесе одлука.

Зошто е важно да се едуцираш за одржливи решенија и за пензиска заштеда

Едукацијата е основен елемент на иницијативите за одржлив развој. Промената на однесувањето сега ќе биде од корист за здравјето и благосостојбата на идните генерации. Наша заедничка одговорност е да се погрижиме тоа да се случи.

Едукацијата е исто така клучна за донесување на правилна одлука денес за она што те очекува во иднина. Потребно е да разбереш како функционира нашиот пензиски систем, што значи тоа за тебе кога ќе се пензионираш и како можеш да влијаеш на поголема финансиска стабилност во годините кога ќе ти биде најпотребна.

Она што ги спојува овие два аспекти на твојата иднина е факторот време, односно секоја денешна одлука во правец на одржливи финансиски и еколошки решенија прави драстична разлика во следните 20, 30, 50 години.

Оттаму, едукацијата ќе ти помогне:

1. Да се подготвиш за иднината

Едукацијата ти овозможува да направиш паралела помеѓу различните долгорочни ефекти од различните одлуки. Така можеш да ги усовршиш своите мисловни процеси и да донесуваш избори и одлуки на начин што е корисен и за тебе и за околината.  

Одговорното одлучување, доколку се научи порано и со посебен фокус, ќе ти помогне во справувањето со ситуациите што те очекуваат. Ќе можеш да најдеш идеално и оптимално решение откако ќе ги анализираш сите можни исходи на изборите кои ти се на располагање.

2. Да развиеш способност за социјално-емоционално учење

Ова е концепт преку кој сите млади луѓе ги стекнуваат и ги користат знаењата и вештините потребни за да се развијат како одговорни и емпатични човечки суштества кои работат кон колективното добро, а не само кон нивните лични цели.

Овој концепт се состои од неколку основни компетенции кои ќе ти помогнат да се развиеш на емоционално и социјално ниво, меѓу кои се самосвест, одговорно донесување одлуки и социјална свест.

3. Да изградиш самодоверба за одлуките кои те очекуваат

Психологијата го смета донесувањето одлуки за когнитивен процес кој резултира со избор на можна акција од неколку можни дејства. Недостатокот на развој на оваа вештина може да доведе до недостаток на самодоверба и неодлучност, што да ти застане на патот до најповолните решенија за твојата иднина.  

Почни да дејствуваш на време. Едуцирај се за темите што се важни и почни да донесуваш одлуки кои ќе ти обезбедат посигурна иднина во годините кога треба да уживаш во плодовите од денешните избори.

 Следи ги нашите едукативни објави и активности на Фејсбук и Инстаграм. 

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) (02) 3224 229, www.mapas.mk